Visste du at…

  • Gass er det reneste fossile brenselet som finnes
  • Bruk av gass/LPG gir en lavere CO2 utslipp sammenlignet med olje
  • Ved forbrenning av LPG/Propan blir sovelutslipp omtrent eliminert sammenlignet med både olje- og vedfyring
  • Forbrenning av gass gir mindre vedlikeholdsarbeid på brukerutstyr en med f.eks bruk av oljefyranlegg eller vedfyring.

Våre tjenester:

  • Montering og prosjektering av LPG anlegg i bolig og næringsbygg 
  • Montering og prosjektering av ombygging av kjøretøy til gassdrift 
  • Levering av alt som er nødvending i et LPG anlegg i både bil, bolig, næringsbygg samt landbruket 
  • Ombygging av nåværende oljefyrer til gassbrennere etc.