Fakta


Fakta om LPG / Propan

Gass som energikilde har lange tradisjoner. Vi vet at så tidlig som ca. 1 700 f. Kr. ble gass brukt i Kina til oppvarming av hus.

I nyere tid, både her hjemme, men særlig ute i Europa, er gass brukt som primær energikilde, både til oppvarming og matlaging.

Vi ser at gass definitivt har fått sin renessanse som energikilde i Norge.

Lavere pris, komfort, sikker drift og sist men ikke minst gassens egenskaper som en miljøvennlig energikilde er momenter som vil gi den økt betydning i tiden framover.

Hva er petroleumsgass (LPG)

Petroleumsgass (LPG) er et gammelt varenavn for en rekke hydrokarboner som vi vanligvis omtaler som propan, butan eller en blanding av disse. Den vanligste betegnelsen, som også er den som brukes internasjonalt, er imidlertid den engelske forkortelsen LPG (Liquified Petroleum Gas).

Det største bruksområdet for petroleumsgass (LPG) er som brensel, og petroleumsgass (LPG) er en stor internasjonal handelsvare.

Petroleumsgass (LPG) brukes stort sett industrielt (blant annet i tørkeprosesser og i jern- og stålindustrien). Petroleumsgass (LPG) brukes også i landbruket, i ugressbekjempelse, i husholdninger (matlaging og oppvarming), i korntørking, som motorgass til trucker og andre kjøretøy, som brensel i raffineringsprosesser og som råvare ved for eksempel fremstilling av plast. 

Hvorfor petroleumsgass (LPG)?

Petroleumsgass (LPG) er et svært anvendelig brensel med over 2 000 kjente bruksområder. Som varme- og energikilde er petroleumsgass (LPG) både høyeffektivt og lett å regulere. Sammen med naturgass er petroleumsgass (LPG) den klart reneste fossile energikilden, med lavere CO2-utslipp enn både kull og olje.
 
Petroleumsgass (LPG) er dessuten et renere brensel og dermed mer miljøvennlig fordi det forurenser mindre.
Petroleumsgass (LPG) inneholder ingen tungmetaller og praktisk talt ingenting svovel, og gir ved normal, fullstendig forbrenning bare karbondioksid og vanndamp som forbrenningsprodukt. Mengden NOx som dannes, er generelt lavere enn fra flytende brensel.

Det er en effektiv og fleksibel energikilde med høy effekt og lave driftskostnader.
Petroleumsgass (LPG) inneholder ingen giftige stoffer og er derfor blyfri og giftfri. Den forurenser ikke vassdrag ved en eventuell lekkasje.

Petroleumsgassen (LPG) forbrennes fullstendig selv med svært enkle brennere og er svært lett å regulere. Petroleumsgassbrennere krever lite tilsyn, er alltid klare til bruk og gir umiddelbart full varmeeffekt.
Disse egenskapene gjør petroleumsgass (LPG) til et enestående moderne energiprodukt. Dessuten hviler markedet for petroleumsgass (LPG) på et solid grunnlag, ettersom tilgangen på petroleumsgass (LPG) i verden forventes å bestå